Nordreisa kommune som arbeidsgiver hadde et sykefravær på 4,7 prosent i tredje kvartal 2019. 4 prosent var legemeldt fravær og 0,7 prosent egenmeldt fravær. Til sammenligning var samlet sykefravær for alle norske kommuner målt til 9,8 prosent i perioden fjerde kvartal 2017 til tredje kvartal 2018:

Det har vært jobbet utrolig godt i Nordreisa og det er gøy å se at riktig «medisin» virker. Det er god folkehelse å redusere sykefraværet, og ikke minst i offentlig sektor der fraværet tradisjonelt er høyt. Dette er gjort gjennom gode grep og godt tverrfaglig samarbeid. De økonomiske besparelsene er selvsagt store, sier Gunda Hamland, leder for NAV Arbeidslivssenter Troms og Finnmark.

Millionbesparelse

Sykefraværsstatistikken for Nordreisa kommune som arbeidsgiver har gjennom flere år vist positiv trend og særlig har 2019 hittil gitt svært positive resultat. Resultatet gir reduserte kostnader med sykefraværet med 1,6 mill kroner (3kv 2019 vs 3 kv 2018), sier service- og personalsjef Christin Andersen.

Hun presiserer at det er gjort en god jobb på mange nivå.

-Det er nødvendig å holde fokus fra toppnivå, ledelse er et svært viktig ledd. I samarbeid med tillitsvalgte og HR/personal har lederne klart å holde fokus på nærvær og arbeidsmiljørettede tiltak. Rådmannen ønsker å berømme både lederne, tillitsvalgte og vernetjenesten for jobben de gjør innad i organisasjonen. 

Flere grep

Mange tiltak har vært med på å bidra til et godt resultat, bl.a ønsker vi å nevne deltakelse i NED-prosjektet, et godt og nært samarbeid mellom NAV Arbeidslivssenter, KS og kommunen, med fokus på arbeidsmiljørelaterte tiltak ute på arbeidsplassene. 

Tilsammen er dette med på å skape bedre tjenester til innbyggerne i kommune. Å det er jo derfor vi er her. Når flere er på jobb, oppleves det av flere at jobben er overkommelig, som videre gjør at vi kan jobbe enda mer med arbeidsmiljøet. Å ha en jobb å gå til er bra for den enkelte, heter det fra administrasjonen i Nordreisa.