Ta kjøkkenpraten for bedre brannsikkerhet

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann enn resten av befolkningen. Lørdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er en fin anledning til å snakke med dine eldre slektninger om brannsikkerhet.

- Vi oppfordrer alle som har eldre slektninger til å ta en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet, og hva man kan gjøre for å bedre brannsikkerheten. Det er det vi kaller "Kjøkkenpraten", sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Antall eldre som bor i egen bolig vil trolig øke vesentlig i årene som kommer. Mange av disse er ikke fullt ut i stand til å ivareta egen brannsikkerhet.

- En liten "kjøkkenprat" om brannsikkerhet kan bidra til å redde liv. Med noen enkle grep kan du redusere brannfaren hos eldre du bryr deg om ved for eksempel å skifte røykvarslerbatteri eller vurdere behovet for komfyrvakt. På sikkerhverdag.no finnes det en sjekkliste over temaer som kan tas opp i denne samtalen, sier Daae.

Nedsatt funksjonsevne kan påvirke eldres brannsikkerhet, både når det gjelder å oppdage brann, slokke og evakuere. I følge statistikk fra DSB oppdager eldre over 70 år brann i egen bolig senere enn resten av befolkningen.

- Eldre er mer avhengig av gode hjelpemidler som varsler brann i tide. Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut. Sørg for at boligen har røykvarslere som fungerer og test at varslingen kan høres i alle rom. Som pårørende kan du sjekke med Hjelpemiddelsentralen om dine eldre slektninger har krav på for eksempel komfyrvakt eller røykvarsler med lys og vibrering, sier Erlend Sylta, leder på forebyggende avdeling i Nord- Troms Brannvesen.

Eldre og andre med funksjonsnedsettelser har ekstra utfordringer i nødssituasjoner.

- Med flere rømningsveier er sjansen større for å redde seg ut i live. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Sørg for at det ikke er noe som sperrer for utgangen. Det er også lurt å øve på å komme deg raskt ut av boligen, sier Erlend Sylta, leder på forebyggende avdeling i Nord- Troms Brannvesen.

Alle boliger skal ha slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat. Sørg for at boligen har slokkeutstyr som beboeren klarer å bruke. Hvis du har redusert bevegelighet bør du ikke prøve å slokke, men komme deg ut så fort du kan.

- Benytt FNs eldredag 1. oktober til å bedre brannsikkerheten hjemme hos noen du bryr deg om. Bevissthet rundt brannfarer og gode vaner forebygger mange branner, sier Erlend Sylta, leder på forebyggende avdeling i Nord- Troms Brannvesen.

Kontaktperson lokalt:
Erlend Sylta, leder på forebyggende avdeling i Nord- Troms Brannvesen. Tlf: 960 97 751
Nils Arnold Nilsen, Brannsjef Nord- Troms Brannvesen. Tlf: 960 97 750
 
Kjøkkenpraten for bedre brannsikkerhet