Medaljen for lang og tro tjeneste tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel og er en unik og tradisjonsrik anerkjennelse til arbeidstakere med minst 30 år hos samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen (styret) i Norges Vel og ble første gang utdelt 3. desember 1888, og er blant de eldste medaljene som fortsatt er i bruk i Norge. Den produseres av Det Norske Myntverket med like stor presisjon som verdifulle samlemynter og Nobels fredsprismedalje. Medaljen ble fra 2009 godkjent til bruk på norsk militær uniform.

 

Medalje lang og tro tjeneste

 Medaljen har som motiv en sittende kvinnefigur, den romerske seiersgudinnen Victoria, som overrekker en laurbærkrans. Forsiden bærer også innskriften

«FOR LANG OG TRO TJENESTE».

Mottakerens navn og årstallet for tildeling graveres inn på medaljens bakside, som også er omkranset av en laurbærkrans. Medaljen er utformet i sølv og har én grad.

Den er opphengt i et grønt medaljebånd som i midten har striper i nasjonalfargene rødt, hvitt og blått. Medaljen er utformet av billedhugger Brynjulf Bergslien og gravert av Ivar Throndsen.

Det er arbeidsgiver som søker Det Kongelige Selskap for Norges Vel om medaljen og står for overrekkelsen av den.

En sittende seiersgudinne Victoria, passer å tildele Aud. Aud som har jobbet i 40 år i Nordreisa kommune, Aud som lojalt har vært mange lederes og ansattes vegviser og rådgiver.  

Vi er så glade for at vi fikk mulighet til å overrekke Medaljen for lang og tro tjeneste til deg Aud, vår interne og elegante seiersgudinne. Dette er en oppmerksomhet som du fortjener og er verdig til. Det er få som kjenner Nordreisa kommune som organisasjon, så godt som du gjør, og du har vært en stor og lojal ressurs for mange ledere og ansatte gjennom 40 år.

Aud har sagt opp sin stilling og går nå over i pensjonist tilværelsen etter 41 år som ansatt i Nordreisa kommune. Aud startet å jobbe i Nordreisa kommune i 1979, som assistent ved Nordreisa Folkebibliotek og har jobbet som assistent, fullmektig, sekretær, avdelingsleder og siste årene som personalkonsulent. Innholdet i arbeidsoppgavene har endret seg mange ganger. Aud, du har fått med deg store endringer gjennom disse årene og du har klart å være med på dem alle. Du har jobbet med mange kommunedirektører og ledere, og vært gjennom lokale og nasjonale trender, endringer, omorganiseringer og forskrifter som innføres i offentlig sektor.

Aud har vært en viktig ressurs for kommuneledelse i mange år. Det har vært en trygghet å søke råd hos Aud, fordi hun har en så god oversikt og kunnskap. Aud sitt etiske ståsted og nyanserte argumentasjon har vært et viktig bidrag til å finne gode løsninger.   

Vi takker deg Aud for din innsats i Nordreisa kommune, og ønsker deg masse lykke til med pensjonstilværelsen og nyt hagearbeidet.

Aud og medaljen.jpg