INVITASJON til alle foresatte med barn i grunnskolen, lærere og politikere

TEMAKVELD OM SOSIALE MEDIER, NETT- OG DIGITAL MOBBING

TORSDAG 3. november  kl. 1800 – 2030, Storslett skole, skolekantina

Nordreisa kommune retter fokuset på bruk og misbruk av sosiale medier og digitale verktøy, og spesielt om nett-/ digital mobbing og lovverk.
I samarbeid med Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) Elevrådet på Storslett skole ungdomstrinnet, Norges Arktiske Universitet Tromsø (UiT) og Storslett skole arrangerer en temakveld for foreldre, lærere, politikere og alle andre som er opptatt av barn og unges psykososiale skole-/oppvekstmiljø og psykiske helse.

Dette er et viktig tema der vi ønsker å hjelpe foreldre, lærere og andre viktige voksne til å forstå problemet.

Program:
Til innledning gir elevrådet på Storslett skole ungdomstrinnet, kunnskap og innsikt i hva slags sosiale medier og digitale verktøy som finnes blant ungdom i dag, og hvordan de brukes!

Fra UiT kommer Karin Rørnes, anerkjent og erfaren foredragsholder som skal snakke om «Digital Mobbing – hvem har ansvaret?» Rørnes regnes som en kapasitet på emnet og har blant annet skrevet boka «Det motstandsdyktige mobbeviruset».

I tillegg kommer Hilde Aders, UiT som skriver masteroppgave om digital mobbing og skal holde innlegg om emnet.

Vi håper at du tar deg tid til å komme på temakvelden! Som foresatt, lærer, politiker, eller andre viktige voksne kan det være grunnleggende viktig å kjenne til hva som rører seg på de digitale- og sosiale mediene, og hva DU kan gjøre dersom ditt barn blir involvert på noen måter.

Enkel servering

Hjertelig velkommen!

På vegne av Nordreisa kommune:
FAU og ELEVRÅDET på Storslett skole, Olweusinstruktør Ottar Remmen og sosiallærer Merete Rasmussen