Det kan bli driftsforstyrrelse i vanntilførselen i forbindelse med testen.

Hvis du opplever farge i vannet så må det tappes vann fra nærmeste tappe sted etter hoved kran, til vannet er klart.


Ved spørsmål kontakt Nordreisa kommune vann- og avløpsvakt på tlf: 90 56 99 89.