Helsedirektoratet har kommet med en anbefaling til alle kommuner om å prioritere hurtigtester for ansatte i skoler og barnehager og elever før oppstart etter ferien. Alle ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien.

Formålet med at alle ansatte og elever tester seg, er å fange opp smitte før oppstart i barnehager og skoler.

Det deles ut selvtester i kantinen på Sonjatun helsesenter torsdag 30.12. og fredag 31.12. fra kl. 12-14 til alle skoleelever og alle ansatte i skole og barnehage.