Vel hjemme ble det feiret med kaffe og kake på avdelingen for hjemmesykepleien. Virksomhetsleder, Nina Bredesen overrakte blomster og sjokolade til Thea.  

Vi tok en tur innom avdelingen for å prate med den nybakte bronsemedalje vinneren, og lederen på avdelingen.  

 

Leder Nina sier at hun er veldig imponert, og at det er fantastisk gøy at Thea gjorde det så bra under NM.  

"Vi er veldig glade for å få nye inn, og vi ønsker å ta vare på dem. Med sin nye og ferske kunnskap er Thea en viktig ressurs hos oss.  

Thea har valgt å gå en vei som kalles for vekslingsmodellen. Dette vil si at hun veksler på å være på skolen og det å være i praksis. Et veldig bra oppsett som gjør at en får testet ut ny kunnskap i praksis så raskt som mulig.  

Nå håper vi at hun får en god periode her hos oss i hjemmesykepleien, og at hun tilegner seg masse kunnskap. Også håper vi selvfølgelig at hun vil fortsette å være her etter utført lærlingetid". 

 

Det var opplæringskontoret KomOpp som meldte Thea på NM. Etter deltakelsen sier Thea at “til tross for mye stress og nerver, har jeg lært utrolig mye, og jeg har utviklet meg mye. Det er en opplevelse jeg aldri blir å glemme. “  

Det er egentlig tilfeldig at hun valgte å gå retningen som hun går nå.  Men etter å ha vært lærling på Sonjatun omsorgssenter ble hun raskt glad i faget og yrket. 

“Jeg merket at dette var noe jeg var flink til, og i løpet av vg2 hadde jeg en enorm, både personlig og faglig, utvikling. Det kan jeg blant annet takke veilederen min og de andre ansatte fra Sonjatun Omsorgssenter for, i tillegg til lærere på skolen. Videre, etter å ha gått vg3 som lærling har jeg fortsatte å utvikle meg enda mer, og lærer nye ting hele tiden.”  

Det viktigste for Thea i jobben som helsefagarbeider er å "ta vare på brukerne. Og passe på at de føler seg sett og ivaretatt, at de beholder sin verdighet og at jeg utøver brukermedvirkning i møte med dem. 
Så er det selvfølgelig også viktig å iverksette og følge tiltak i forhold til brukerens sykdomsbilde".   

  
Gratulerer så mye med bronsemedaljen Thea!