Til unge under 18 år i Nordreisa: Har dokker nokka dokker skulle ha gjort og mangler penger?

Barn – og unges kommunestyre (BUK) har penger til aktiviteter og/eller aktivitetsutstyr, men dere må sende søknad. Dere kan søke om kr 5000 til hvert tiltak

Hva som ellers må til for å søke, går fram av søknadsskjemaet. Dette må fylles ut nøyaktig i samarbeid med noen voksne.

Søknadene behandles to ganger i året, før og etter sommeren.

Her finner dere søknadsskjema