Utsending av SMS fra Nordreisa kommune om vannmåleravlesning for 2019 blir forsinket. Dette på grunn av oppdateringer av kommunenummer. Så snart disse oppdateringer er utført i januar vil vi sende ut SMS til kundene med informasjon om vannmåleravlesningen.