Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud for eldre hjemmeboende med nedsatt funksjonsnivå som ønsker å bo hjemme i egen bolig. Målet er å mestre hverdagsaktiviteter som begynner å bli utfordrende. Dette gjøres gjennom hjemmebasert trening eller tilrettelegging med innsats i 4-7 uker.

Hjemmetjenesteansatt bistår eldre kvinne med gåstol hjemmme

(Foto: https://www.utviklingssenter.no/hverdagsmestring-som-tankesett-og-hverdagsrehabilitering-som-metode.6212696-461917.html)

Hverdagsmestring:
Hverdagen består av mange aktiviteter og gjøremål som de fleste tar som en selvfølge. Mange opplever at hverdagsaktiviteter blir utfordrende etter hvert som de blir eldre, eller etter et sykdomsforløp. Eksempler kan være at balansen blir dårligere, at det blir tyngre å reise seg fra stolen, eller at det føles utrygt å ferdes utendørs.

Hva er viktige aktiviteter for deg nå? Er det å kunne hogge ved, leke med barnebarna, eller gå på nærbutikken? Svaret ditt på dette spørsmålet gir oss konkrete målsetninger å jobbe mot.

Hverdagsrehabiliteringsteamet:
For å sikre et helhetlig tilbud er vi et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut sammen med sykepleiere og helsefagarbeidere fra hjemmetjenesten.

Forløp:
Fysioterapeut og ergoterapeut kommer på besøk hjem til deg for en kartleggingssamtale. Her kartlegger vi hva som er viktig for deg, og hvordan din fysiske funksjon er. I tillegg gjøres en boligkartlegging for å se om det er noe i boligen som kan endres på for å fremme hverdagsmestring. Er du aktuell for hverdagsrehabilitering vil du få oppfølging i 4-7 uker form av trening, tilrettelegging eller eventuelle hjelpemidler. Du får også opplæring i egentrening. Etter hvert som du mestrer målene dine vil oppfølgingen gradvis trappes ned. Når du mestrer hverdagsaktiviteter kan du klare deg selv i ditt eget hjem lengst og best mulig.

Er dette noe for deg eller noen du er glad i?
Ta kontakt direkte på telefon 77588197, eller snakk med helsepersonell i kommunen for henvisning videre til hverdagsrehabiliteringsteamet.