• Keramikkurs for barn/ungdom Tirsdager fra 12.01. kl 15.15 – 17.00
  • Sykurs for ungdom/voksne Mandager fra 11.01. kl 17.30 – 19.30
  • Tegne- og malekurs for barn/ungdom Mandager fra 11.01. kl 14.15 – 16.00
  • Kreativt skrivekurs for unge fra 5.trinn. Sammen skal vi ha det artig med ord og inspireres til å finne frem til den personlige kreative stemmen. Onsdager fra 20.01. kl 13.00 – 15.00

De tre øverste tilbudene går på Storslett skole, mens kreativt skrivekurs går på Storslett samfunnshus.

Begrenset antall plasser. Pris kr 570,- pr. kurs.

Søknad sendes på skjemaet Musikk-/kulturskole https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=353&externalId=5428&languageCode=nb på Nordreisa kommune sin hjemmeside.

Søknadsfrist: 21.12.20.