Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger.

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger.

 

Tilskudd - samisk fartøyvern

Hvem kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK.

Tilskuddene gjelder for 2023, tilskuddet kan overføres etter gjeldende regler. Tiltakene som får tilskudd i 2023 må ferdigstilles innen 2025.

 

Søknadsfrist: 1.november 2022

 

For mer informasjon se Sametingets nettside: 

https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kulturminne-og-bygningsvern/tilskudd-samiske-kulturminner-og-kulturmiljoer/

 

https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kulturminne-og-bygningsvern/tilskudd-samisk-fartoyvern/

 

 

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.