Tilskudd kan ytes til kjøp av brukt bolig eller oppføring av ny bolig i kommunen.

For å søke om boligtilskudd til etablering eller utbedring/tilpasning av bolig brukes skjema HB 8 .S.1.
 
 
Tilpasning av bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov, for eksempel fnksjonshemming. Tilskudd til tilpasning er strengt behovsprøvd.
 
Kommunen kan også hjelpe til med utfylling av søknad.
Søknad om tilskudd sendes Nordreisa kommune, Boligkontoret, Postboks 174, 9156 STORSLETT.

Søknadsskjema