Hvem kan søke
 

  • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.
  • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
  • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner.
  • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
  • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
  • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet. Søknadsportal (klikkbar lenke)

Du finner utlysning og informasjon her Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir

 

Teksten er hentet fra bufdir.no