Søknadsfrist er 13.06 kl. 13.00

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv. 

Dette er målgruppene for ordningen:

  • Barn og ungdom fra 6-19år i familier med vedvarende lavinntekt
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6-19år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer
  • Personer med funksjonsnedsettelse. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset
  • Nåværende og fremtidige unge ledere og trenere, opp til 26år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn

 

Les mer om regelverket for ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider