SMIL-ordningen omfatter tiltak som sikrer kulturlandskapsverdiene, tilgjengelighet til kulturlandskapet og tiltak som fremmer samarbeid eller reduserer forurensing fra jordbruket. Eier eller driver av landbrukseiendom, samt organisasjoner kan søke. Søknadsfrist 1. juni.

Tilskudd til drenering av jordbruksareal – Ordningen omfatter tiltak til drenering av jordbruksareal med fuktighetsutsatte områder. Eier eller driver av landbrukseiendom kan søke. Søknadsfrist 1. juni.

NMSK-ordningen omfatter tiltak som gir økt verdiskaping i skog eller tiltak som ivaretar miljøverdier i skogbruket. Eier av skogbrukseiendom kan søke. Søknader behandles fortløpende.

Kontakt kommunen for mer informasjon.

Les mer her: