Det er nå klart for å søke om tilskudd til vanntilvenning og svømming for barn i barnehager.
Målet med tilskuddet er at barn i alderen 4‐6 år skal få tilstrekkelig vanntilvenning til å bli trygge i vann og få et
bedre grunnlag for å utvikle svømmeferdigheter.

Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen ligger på hjemmeside til Statsforvalteren i Troms og Finnmark:
Svømmeopplæring for barn i barnehage | Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Les mer om tilskuddsordningen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/svomming-i-barnehager/