Målet med denne tilskuddsordningen er å øke kunnskap om valget blandt stemmeberettigede, samt å øke valgdeltakelsen.

Tilskuddet kan brukes til å dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak som nettsider, kampanjer, produksjon og distribusjon av informasjonsmateriell og så videre.

Organisasjoner og andre aktører som er registrert i enhetsregisteret/frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd. Søker må være partipolitisk nøytral.

Enkeltpersoner, politiske partier, fylkeskommuner og kommuner kan ikke søke på tilskuddet.

 

 

For mer informasjon, klikk her: Søke om tilskudd - Valgdirektoratet

 

Søknadsfristen er 15.november.