Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 - søknadsfrist 1.9.18

Publisert
Vann-i-bevegelse-350b

Det vises til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 samt tilhørende tiltaksprogram. Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms
fylkeskommune inntil 500.000 kr. til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms/Troms fylke.

Kommuner og frivillige organisasjoner i Troms kan søke tilskudd under støtteordning Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på støtteordningsportalen
Regionalforvaltning.no.
Søknadsfrist er 1. september 2018.


Flere opplysninger om støtteordningen og søknadsprosedyren er tilgjengelig på Regionalforvaltning.no. Kommunen og frivillige organisasjoner kan også henvende seg til
den ansvarlige vannområdekoordinator for å få flere opplysninger og veiledning i forhold til søknadsprosedyren.

Kvæfjord, Skånland, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Harstad, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Dyrøy, Salangen, Sørreisa, Bardu og Målselv kommuner:
Viktor Lavik, Viktor.Lavik@Lenvik.kommune.no, 480 47 237


Balsfjord, Tromsø, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Karlsøy, Kvænangen ogSkjervøy kommuner:
Jan Arvid Holmgren, Jan.Arvid.Holmgren@Nordreisa.kommune.no, 403 22 000