Til næringsliv, politikere og andre intresserte

Møte om Widerøes rutetilbud fra 1.april 2017 og konsekvenser for næringslivet i Nord-Troms!

Som kjent har Widerøe i anbudsprosessen kommet med tilbud som svært mange reagerer negativt på. Nå er det viktig å samle innspill, mobilisere til felles kamp i arbeidet overfor myndigheter og Widerøe.

23.november drar en delegasjon fra næringsliv i regionen sammen med ordfører i Nordreisa og Troms fylkeskommune til Oslo for å møte bl.a ledelsen i Widerøe for å diskutere konsekvensene ved det nye rutetilbudet.

Vi ønsker flest mulig næringsstemmer fra regionen inn i den her saken og inviterer til møte på:

Halti tirsdag 22.november kl 18.00-19.30.

  • Ordføreren orienterer om det nye rutetilbudet

  • Nordreisa næringsforening orienterer om innspill så langt

  • Nye innspill fra deltakere og uttalelse fra møtet

  • Arbeid framover, politisk og næringsmessig

Kaffe/te, frukt og widerøesjokolade.

På vegne av Halti næringshage, Nordreisa næringsforening og Nordreisa kommune: 

 

Marius Johansen            Mona Salamonsen               Øyvind Evanger