Tornedalsrådets kulturfondens syfte är att stödja Tornedalens kulturella, ekonomiska och samhälleliga utveckling genom att på olika nivåer genom stipendier och bidrag stimulera forskning och kultursatsningar som har anknytning till Tornedalen.

Stipendier och bidrag kan utgå till personer, grupper, projekt eller organisationer vars verksamhet har anknytning till Tornedalen. Stipendiets storlek är 60.000 SEK som kan delas till ett eller flera ansökan.

 

Ansökningstid

Ansökan skall inlämnas/skickas till Tornedalsrådets kansli 1/12-31/01 årligen.

 

Ansökan

Ansökan bör innehålla en utförlig beskrivning av ändamålet samt erforderliga bilagor. Bilagorna returneras endast i undantagsfall, varför originalhandlingar inte bör bifogas. Av ansökan bör framgå det belopp som söks från fonden. Beloppet bör inte överskrida 60.000 SEK. Ansökan kan göras på svenska eller finska på särskild blankett. Ansökans längd önskas vara en A4 -sida. Mer information samt ansökningsblankett:  https://www.tornedalen.org/om-tornedalsradet/kulturstipendium/

 

Ansökan skickas till:
Tornedalsrådet
Kulturfonden
Box 76 953 22 HAPARANDA