Regjeringen har besluttet at trafikklysmodellen innføres igjen fra 9. desember 2021. Dette gjelder i første omgang i fire uker. Dette innebærer at alle barnehager og skoler må drive på grønt nivå. Lokale helsemyndigheter i kommuner med mye smitte kan vurdere om det er behov for gult eller rødt nivå. Regjeringen påpeker at det er viktig at barn og unge får et best mulig tilbud, med mest mulig tilstedeværelse i barnehage og skole. 

 

Det er foreløpig ikke innført annet enn grønt nivå i barnehager og skoler i Nordreisa kommune. Regjerningen vil løpende vurdere å heve tiltaksnivået til gult nivå nasjonalt. Skoler og barnehager skal ha beredskap på at endringer til gult eller rødt nivå kan komme på kort varsel.  Veileder for barnehager og skoler ligger her.

 

Grunnleggende smittevernråd

  1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Les mer på udir.no