1. halvår 2017 (01.01-30.06.17)

26 var med i trekningen, og navnet på vinneren er Oddvar M.Olsen, Storslett.

 

2. halvår 2017 (01.07-31.12.17)

35 var med i trekningen og navnet på vinneren er Steinar Thomassen, Etne.

 

Vinnerne vil bli kontaktet.

Vi gratulerer!