Fysioterapeut Angela Sodefjed Wilhelmsen leder 1/2 time trim på Sonjatun sykehjem hver mandag. Virksomhetsleder Guro Boltås følger med at pasientene trimmer. Pasientene likte trimhalvtimen, og trimmet smilende 😃 etter veiledning fra Angela.

Angela.JPGTrim