Troms fylkeskommunes kulturpris deles i dag ut for 17. gang.

Det er ikke mindre enn imponerende å se tilbake på de oppgaver Margit Hansen-Krone har påtatt seg gjennom mer enn 40 år: ingen oppgave har vært for liten, ingen oppgave har vært for stor. Hansen-Krone har bidratt til vekst og utvikling i fylket vårt; særlig innenfor kulturarbeid rettet mot barn og unge, men også innenfor utdanning og lokal næringsvirksomhet. Hun har bemerket seg både som politiker og som drivkraft innenfor ulike samfunnsområder. I sitt arbeid innenfor kulturområdet har hun hele tiden hatt to fokus; hvordan løfte lokal kultur og kulturhistorie fram i lyset, og hvordan skape ringvirkninger i det lokale næringsliv.

Margit Hansen-Krone fikk latteren frem i fylkestinget, da hun takket for prisen. Hun var spesielt glad for å se så mange kvinnelige politikere i fylkestinget, og nevnte at det var 30 år siden hun sist var fylkestingspolitiker. Mange gode historier fra et rikt liv, politisk og sosialt, ble nevnt. Hun roste sin egen kommune med å si; "Vi er flinke til å finne fram til flinke folk, og vi er flinke til å utnytte dem!"

Æresbevisningen vil hun gjerne dele med alle som har hjulpet til. - Ingen må tru at vi kan leve uten kultur, og det er ikke minst viktig for oss i distriktene, minne Hansen-Krone fylkestingspolitikerne om i sin takketale.

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside