Ildsjelpris

Prisen tildeles til en person som har gjort en betydelig innsats for norsk idrett på grasrotplan i minst 10år. 

Hederstegn for tillitsverv

Hederstegnet tildeles til personer som har gjort en innsats i verv over tid og gjort en betydelig innsats innenfor arbeid for idrettsråd, særkretser/regioner, idrettskrets, særforbund, idrettsforbundet eller internasjonale forbund

Hederstegn for idrettslig prestasjon

Hederstegnet tildeles utøvere og lag som har prestert og har resultater på seniornivå. Prestasjon må være på nivå som gullmedalje i norsk mesterskap eller gode internasjonale prestasjoner. Utøver skal representere idrettslag i Troms og Finnmark. Hederstegn kan i særskilte tilfeller tildeles til utøvere som har utviklet seg i idretten i idrettslag i Troms og Finnmark, men som representerer annet idrettslag i tildelingsåret av ulike grunner. 

 

Frist for å komme med forslag til årets tildeling er satt til 18. september 2022. Begrunnet forslag sendes til tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no