Styret i Nordreisa demensforeing har vedtatt at de skal kjøpe spark og spill for på den måten være med å bidra til økt aktivitet ved Sonjatun omsorgssenter.

Gave spartk.jpg

Sonjatun omsorgsenter takker hjerteligst for gavene.

spark gave.jpg