I Nordreisa kommune har vi satt i gang en kronerulling. Dette fordi de fleste bedrifter har stengt på aksjonsdagen. De som startet kronerullingen var Auko Eiendom med kr 500,- og de utfordret Flexi klær, Marits butikk og Gamst Eiendom. Disse tre har betalt samme beløp og har videre utfordra New look, Flortex, Saksa, Parfymelle Bjørg, Gullsmed Ann-Kristin Reiersen, Bios, Salong Svetlana, Erling Isaksen, Elly Hansen.

 

Årets TV-aksjon er tildelt FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. FOKUS er en bred sammenslutning av 64 kvinneorganisasjoner i Norge. Disse organisasjonene forenes i arbeidet for en verden uten vold mot kvinner. Sammen arbeider de for at den enkelte kvinne skal kunne våkne opp hver morgen til en hverdag uten vold, og at kvinner verden over skal får mulighet til å skape et godt liv for seg og sine.

 

Pengene som samles inn skal gå til prosjekter innen fire hovedområder: Vold mot kvinner i nære relasjoner, kjønnslemlestelse, handel med kvinner og vold mot kvinner i og etter krig og konflikt. For å oppnå dette vil Tv-aksjonen støtte prosjekter i Afrika, Midt-Østen, Asia, Latin-Amerika og Øst Europa. Prosjektene vil bli drevet av lokale kvinneorganisasjoner.

Du kan lese mer på hjemmesida til FOKUS