Kriteriene for Ugleprisen er: 

- ansatte som gjennom sitt arbeid, deltagelse og positive støtte har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan også gis til personer som har satt kommunen i spesielt positivt medialys.

 

Vinneren får ett diplom og et jakkemerke som synlig bevis for sin viktige rolle i kommunen. Jakkemerket er naturlig nok er ei ugle. 

Hvorfor ugle? Jo, ifølge gresk mytologi satt ei ugle på skulderen til en vis og klok gudinne. På denne måten ble klokskapen og visdommen overført til uglen. Vi kan derfor si at Ugla symboliserer kompetanse, klokskap og visdom.

 

I fjor var vinneren Anita Jensen; virksomhetsleder for Sonjatun omsorgssenter.  Juryen for Ugleprisen er fjorårsvinner, dennes leder og rådmannen.

 

Ugleprisen for 2016 hadde som tidligere år flere gode kandidater, men en kandidat har spesielt pekt seg ut.

Vedkommende har jobbet i kommunen siden 1976, er alltid blid og hjelpsom, serviceinnstilt og lojal.  I begrunnelsen fremkommer også at vedkommende er et JA-menneske som alltid stiller opp for andre.

Mange av forslagsstillerne synes også at vedkommende bør bli hedret for lang og tro tjeneste.

 

Andre kjennetegn er:

•             Positiv
•             Fremmer kommunen på en god måte
•             Tilgjengelig til alle døgnets tider
•             Har høy kompetanse
•             Hyggelig og grei, sier aldri nei.

 

Vinneren er et forbilde for ansatte i Nordreisa kommune og blir nå medlem i kommunens Ugleklubb.

 

Dere har nok for lengst gjettet hvem som er den verdige vinneren!

 

Det er med stor glede at jeg kunngjør at Ugleprisen for 2016 går til vaktmester Nils Benjaminsen.

 

Nå som vinneren er kunngjort, kan jeg også nevne andre ting som er sagt om Nils:

•             Kan og vet alt om Sonjatun helsesenter.

•             En flott og real fyr, ja en topp fyr

•             Den beste og mest serviceinnstilte mannen på Sonjatun helsesenter

•             Fortjener all ære som kan gis

•             Gjør alt og mer til og har bidratt til at hjulene går rundt på Sonjatun helsesenter

 

Storslett, 9. januar 2017

Anne-Marie Gaino, Rådmann