Ugleprisen ble første gang delt ut i 1990.

Medlemskap tildeles ansatte som gjennom sitt arbeid, deltagelse og positive støtte har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan også gis til personer som har satt kommunen i spesielt positivt medialys.

Vinneren får ett diplom og et jakkemerke som synlig bevis for sin viktige rolle i kommunen. Jakkemerket er naturlig nok er ei ugle. 

Hvorfor ugle? Jo, ifølge gresk mytologi satt ei ugle på skulderen til en vis og klok gudinne. På denne måten ble klokskapen og visdommen overført til uglen. Vi kan derfor si at Ugla symboliserer kompetanse, klokskap og visdom.

Ugleprisens jury er forrige års ugle og rådmannen. I fjor fikk tekniker Jørn Holm ugleprisen.

Ugleprisen for 2019 hadde som tidligere år mange gode kandidater, men en kandidat har spesielt pekt seg ut.

Denne ansatte har forstått at vi i det daglige står ovenfor utallige muligheter, selv om de er forkledd som uløselige problemer (Jan W Gardner).

Kandidaten har satt kommunen i spesielt positivt medialys, ved at vedkommende har bidratt kommunen  til å bli bedre når det gjelder service og utvikling. Med sin positive holdning, sitt gode humør og engasjement er kandidaten med på å bidra til godt omdømme for Nordreisa kommune.

Kandidaten er hjernen og kjernen til det meste av kommunal informasjon som legges ut på kommunens sosiale medier. Vedkommende er en pådriver for kommunal internettside, FB, Instagram, Twitter og annonsering på karriere.no. Kandidaten legger ut nyhetsoppdateringer både dagtid, kveldstid og i helger. 

Kandidaten har optimisme og pågangsmot, tross nedskjæringer og arbeidspress, og har bidratt til at Nordreisa kommune har fått nasjonal oppmerksomhet bl.a. med elektroniske barnehagesøknader.  Kandidaten har også bidratt til at Nordreisa kommune er langt foran våre nabokommuner i å ta i bruk digitale løsninger, eksempler er digital arkivplan, digital utsending av post til innbyggere, SvarInn, SvarUt, E-signering, elektronisk arkiv helse og omsorg, eDialog, digitalisering av politiske møter, samt direktesendte kommunestyremøter. 

Dere er nok for lengst gjettet hvem som er den verdige vinneren av Ugleprisen 2019: det er nemlig Ellinor Evensen.

Gratulerer med Ugleprisen 2019!

Storslett, 3. januar 2020
Christin Andersen
Fung rådmann