Ugleprisen ble første gang delt ut i 1990.

Medlemskap tildeles ansatte som gjennom sitt arbeid, deltagelse og positive støtte har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan også gis til personer som har satt kommunen i spesielt positivt medialys.

Vinneren får ett diplom og et jakkemerke som synlig bevis for sin viktige rolle i kommunen. Jakkemerket er naturlig nok er ei ugle. 

Hvorfor ugle? Jo, ifølge gresk mytologi satt ei ugle på skulderen til en vis og klok gudinne. På denne måten ble klokskapen og visdommen overført til uglen. Vi kan derfor si at Ugla symboliserer kompetanse, klokskap og visdom.

Ugleprisens jury er forrige års ugle og rådmannen. I fjor fikk kommuneoverlege Øyvind Roarsen ugleprisen.

Ugleprisen for 2021 hadde som tidligere år mange gode kandidater, men en kandidat har spesielt pekt seg ut nemlig renholderne.

Juryen har lagt vekt på at renholderne som gruppe har utvist en uvanlig innsats i en krevende tid preget av pandemi i to år.

Renholderne har i pandemien stått i frontlinjen og tatt på seg oppdrag hver eneste dag for å sikre at kommunale bygg og anlegg med utstyr blir renholdt skikkelig. 

Hver enkelt renholder med leder Wenche Johannessen i spissen har vært positiv til å omstille seg i en krevende tid, hvor man har satt brukerne av byggene i fokus, og de har selv vært villig til å påta seg ekstra risiko og belastning, samtidig som de har gjort dette under gode HMS-rammer.

På denne måten har kommunen kunne opprettholdt samtlige kommunale tjenester (barnehager, skoler, helse og omsorg, idrettshall, samfunnshus, rådhus, brannstasjon, tekniske lokaler, Halti-bygget m.v.).

Derved har ansatte, pasienter, beboere, brukere, barnehagebarn, skoleelever og besøkende kunne nyte godt av et mest mulig normalt samfunnsliv i en krevende tid.

 

Renholderne i Nordreisa kommune v/ renholdsleder Wenche får tildelt diplom, jakkemerke og blomst.

I tillegg vil samtlige renholdere få en gratis teaterbillett på Halti kulturscene ved neste forestilling.
 

Gratulerer til Wenche og alle hennes dyktige renholdere, dere er et godt eksempel på hverdagsheltene i Nordreisa !