Det blir varierte sceneinnslag og utstilling av maleri, tegning og foto.

 

Ta turen innom Halti kulturscene lørdag 11. mars kl 15.00 og opplev Nordreisas ungdommer utfolde seg.

 

Alle er hjertelig velkommen!

 

Fri inngang

 

 

UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen
UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. 

UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.