Har du en god ide? Har du en hobby du kan tjene penger på, eller vil du starte din egen lille bedrift?

Prøv sjøl-fondet støtter prosjekter og aktiviteter innen kultur og næring.   Du kan søke om 10 000 kr for å skape din egen sommerjobb.

 

PRØV SJØL-FONDET

KULTUR- OG NÆRINGSFOND FOR UNGDOM I NORD-TROMS

 

UNGDOM 13-18 ÅR

 • En person må være ansvarlig søker, men flere kan søke sammen.
 • Søknadsfristen er løpende og vi behandler søknaden så fort som mulig
 • Når søknaden er behandlet får du tilsendt svar og eventuelt tilsagnsbrev som du må fylle ut og sende tilbake til oss innen tre uker
 • Prosjektet eller aktiviteten må starte innen to måneder etter at søknaden er innvilget
 • Pengene betales ut når vi har mottatt en enkel rapport med bilder eller film fra prosjektet
 • Søknadsskjema finner du på www.nordtromsportalen.no

 

ELEV- OG UNGDOMSBEDRIFTER 

 • Bedriften kan søke støtte til design- og markedsføringstiltak som fremmer muligheter og stedskvaliteter i Nord-Troms
 • En person i bedriften må være ansvarlig søker
 • Søknadsfrist 15.november
 • Når søknaden er behandlet får du tilsendt svar og eventuelt tilsagnsbrev som du må fylle ut og sende tilbake til oss innen tre uker sammen med bedriftens markedsplan
 • Bedriftens markedsplan må beskrive hvordan bedriften skal bruke design og markedsføring til å fremme muligheter og stedskvaliteter i Nord-Troms

Søknadskjema finner du på www.nordtromsportalen.no      

 

Prøv sjøl.jpg