Under oppveksten har Martine benyttet seg av ungdomsklubben og har hatt tett samarbeid med tidligere ungdomskontakter. Hun har gjennom årene sett og erfart viktigheten av å ha ungdomsklubb og ungdomskontakt. Derfor har hun som mål å være tilstede og skape en bedre hverdag for unge i Nordreisa kommune gjennom sitt arbeid. Martine er ung, sprudlende og har alltid ett smil på lur. Det er viktig for Martine å være en trygg voksen som de unge kan snakke med og henvende seg til hvis det skulle være noe. 

Arbeidsoppgaver for ungdomskontakten 

SIGVART ANDERSEN
Foto: Sigvart Andersen

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er et fristed for ungdom der de kan henge og være sosial. Her kan man spille bilijard, bordtennis, brettspill, playstation og se på film med mer. Ungdomsklubben driftes av ungdomskontakten Martine og er et gratis tilbud. 
 

Har du innspill til forbedringer eller henvendelser i forbindelse med ungdomsklubben, kan du ta kontakt med Martine. 

Aldersgrense: 

8. Klasse til 19 år. 

Åpningstider: 

Mandager 16.00- 20.00
Onsdager 16.00- 20.00
Fredager 14.00- 18.00 

Åpningstider vil variere, oppdaterte åpningstider vil ligge på Facebooksiden til ungdomskontakten. Den finner du her: Facebook 

Sted: 

Flomstadveien 14
9151 Storslett

Ungdomsklubben ligger i idrettshallen der gamle kinoen var. Døren inn til klubben er på venstre side av bygget. 

Mere info om ungdomsklubben finner du her

statsforvalter
Foto: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Ungdomsråd og BUK

Som ungdomskontakt vil Martines arbeid være å ha ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging, seketæriatfunksjon og opplæringstiltak etter behov og ønsker fra rådet.
 

Hun skal følge opp og sikkre medvirkning for ungdom gjennom blant annet ungdomsrådet og BUK (Barn- og unges kommunestyre), og har medansvar for at vedtak som gjelder ungdom følges opp. 

Fritidstilbud

Utenom ungdomsklubben som fritidstilbud, vil ungdomskontakten også ha ansvar for å koordinere fritidstilbud og andre ulike aktiviteter for ungdom. 

Hun har også ansvaret for å drive aktiv ferie. 

Aktiv ferie:

Aktiv ferie er et forebyggende arrangement hvor ungdom i alderen 13-19 år kan delta gratis for å bli kjent med andre på sin egen alder, og hvor de kan oppleve nye aktiviteter som de kanskje ikke har fått sjansen til å prøve tidligere. I tillegg er det er mange ungdommer som ikke har jobb utenom skolen, eller andre fritidsaktiviteter å holde på med. Mens foreldre er på jobb og venner er bortreist blir flere ungdommer sittende hjemme.


Det å kunne delta på aktiviteter i feriene hvor de kan samles med andre på egen alder, ha det gøy, og skape gode minner er et viktig moment. Arrangementet er også en arena hvor ungdomskontakten kan bli kjent med sin målgruppe.  

Konsulentarbeid

Konsulentarbeid i forbindelse med det å være ungdomskontak innebærer møter, avtaler, kurs, planlegging av aktiv ferier og viktig arbeid i samarbeid med skole, kultur og helsetjenester. 

I kontortid vil ungdomskontakten være tilgjengelig for avtaler med ungdom. Kontoret er på Nordreisa Helsestasjon. 

Adresse: 

Flomstadveien 10
9151 Storslett