Samlet sett gir foreldrene oss også tilbakemeldinger om at de er tilfredse med barnets utvikling. Sammenlignet med nasjonalt nivå ligger barnehagene våre i snitt over på foreldretilfredshet både på området barnets utvikling og barnets trivsel. Tilfredsheten knyttet til informasjon er omtrent på nasjonalt nivå. Tilfredsheten knyttet til barnehagenes ute og inne-område får en tilbakemelding som ligger under nasjonalt nivå.

Foreldreundersøkelsene i de kommunale barnehagene har vært gjennomført mellom 1. november og 20. desember 2020. I foreldreundersøkelsen får foreldre/foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen og alle de kommunale barnehagene har deltatt. Resultatene fra foreldreundersøkelsen skal brukes av barnehagen og barnehageier som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Du kan finne resultatene til barnehagene her.