Det pågår arbeid med bytte av strømlinjer og veilysarmatur langs Fv866 Ravelseidet indre. Så lenge arbeidet pågår vil strekningen være mørk. Arbeidet er planlagt å være ferdig innen 20. desember 2019.