På grunn av overgang til nytt økonomi- og lønnssystem vil timelønn for desember bli utbetalt 3. januar. Dette gjelder i hovedsak dere som jobber innen sektor for helse og omsorg i Nordreisa kommune.

Fastlønn vil komme til utbetaling som vanlig den 12. januar.