Villakssenteret blir ett tilbygg til Halti II ut mot dagens E6.
Tilbygget skal romme 200m2 utstilling med fokus på laks og Reisadalen.
Byggeprosessen vil pågå frem til våren 2023, da overtar Reisa Nasjonalpark arbeidet med å installere og lage utstilling.