IA PRISEN 2017

AMU har kr 20.000 for a fremme arbeidsmiljørelaterte tiltak på arbeidsplassene, og gjennom ordfører deles ut en IA pris hvert år som har følgende kriterier:
  • Lavt sykefravær over tid og
  • stor nedgang i sykefraværet siste år.

     

Vinnerarbeidsplassen tildeles årets IA pris på kr 10.000,. til vinnerarbeidsplassen samt et bilde som viser årstall og premiering. To andre arbeidsplasser tildeles kr 5.000,- hver.
 
Nominering foregår gjennom verneombud, og AMU vurderer nominasjonene og tildeler NK IApris. Utdeling skjer i regi av ordfører med taler og overrekkelse av pris og bilde.
 
Fjorarets vinnere (2016) var Rotsundelv skole og sfo (kr 10.000) med bilde og Hjemmehjelpstjenesten (kr 5.000) og Fosseng rus og psykisk helse. (kr 5.000).

 

Vinnerarbeidsplasser 2017:
Arbeidsmiljøutvalget har i møte 13. mars 2018, tildelt følgende priser basert på nominasjon til verneombudene:
  • Høgegga omsorgsboliger, kr 10.000,- og en plakat
Deretter:
  • Renholdstjenesten, kr 5.000,-.
  • Administrasjon Helse- og omsorg, kr 5.000,-.
 
Begrunnelse:
 
Høgegga omsorgsboliger:
I 2017 hadde Høgegga omsorgsboliger lavt sykefravær med 6,78% og under kommunens måltall på 8%.
Ansatte og leder, tillitsvalgt og verneombud, har sammen, jobbet med arbeidsmiljøet og sykefravær/jobbnærvær. De har bl.a. laget en lokal IA avtale for virksomheten basert på kommunens overordnede avtale. 
Høgegga omsorgsboliger har tidligere hatt høyt sykefravær, men er nå i en nedadgående trend og har nådd kommunens måltall på 8 %.
 
Renhold, begrunnelse:
Renholdsvirksomheten har mange ansatte, 30 personer, spredt på mange bygg.  Tjenesten har alltid hatt høgt sykefravær, men oppnådd stor reduksjon fra 2016 med 17,02% til 8,76% i 2017.
Virksomheten arbeider kontinuerlig med deltidsproblematikk og har redusert    stillinger  til  stillinger.  Leder gjennomfører jevnlige fellesmøter med alle ansatte, noe som har bidratt til et bedret arbeidsmiljø og bedre samhold.
 
Helse- og sosialadministrasjonen, begrunnelse:
Lavt sykefravær over lang tid. Avdelingen har vært langt under kommunens måltall i mange år. I 2017 var sykefraværet på 2,71%.