Dette er et glimrende eksempel på hva vi kan få til sammen og hvor hyggelig det kan være. Langbord med blomster og hvite duker, god middag, kaffe og kaker, taler, levende musikk og dans. Sonjatun og Redd Barnas aktivitetsforening har akkurat startet en tradisjon med årlig festmiddag for sykehjemsbeboerne våre i tillegg til julebordene som foreningen har bidratt til i årevis.

Foreningen har i flere tiår samlet inn penger til sykehjemmene våre. Frivillig arbeid er ekte kjærlighet. Det er meningsfullt og samfunnsnyttig. Det er viktig å sette pris på den jobben som lag og foreninger gjør for lokalsamfunnene.

Nordreisa kommune har en utmerkelse – stakebåten - som tildeles personer eller grupper som har gjort noe til beste for mennesker og miljø i Nordreisa kommune. Stakebåten er kommunens høyeste utmerkelse og tildeles av ordfører.

Sonjatun og Redd Barnes aktivitetsforening ble i går tildelt stakebåten for den innsatsen de har gjort gjennom mange tiår for våre sykehjemsbeboere. Det er bidrag både til diverse utstyr, julebord og festmiddagen i går. Tusen takk!