Nordreisa kommune har en utmerkelse – Stakebåten - som tildeles personer eller grupper som har gjort noe til beste for mennesker og miljø i Nordreisa kommune. Stakebåten er kommunens høyeste utmerkelse og tildeles av ordfører.

Begrunnelsen for tildelingen av Stakebåten til Verna Lise Viken er at hun gjør en forskjell. Gjennom mange år har hun vært, og er fremdeles, aktiv og stor bidragsyter i blant annet Mental Helse Nordreisa, Nordreisa hagelag, Polarstjerna 4H og Storvik tur- og grendelag som blant annet drifter stranda i Steinsvik til stor glede for mange.

Arrangementet på Fallvik gård er også et glimrende eksempel på det som i praksis bidrar til bolyst og blilyst. Den gode stemninga som Verna og familien bidrar til for våre innbyggere er viktig å sette pris på.