I henhold til forskrift om valg til Sametinget §4, 2.ledd, skal Sametingets valgmanntall utarbeides også i det året det er kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det skal legges ut til offentlig gjennomsyn så langt det lar seg gjøre og skal ligge ute til og med valgdagen.

Sametingets valgmanntall ligger nå ute til offentlig gjennomsyn i Servicetorget, Nordreisa Rådhus fra tirsdag 16.07.19 og frem til valgdagen.

Oppdager man feil i manntallet kan man kreve feilen rettet.

Krav om retting og oppdatering skal sendes til Sametinget, Àvjoàrgeaidnu 50, 9730 Kàràsjohka-Karasjok, e-post: sametinget@samediggi.no 
Kravet skal være skriftlig og begrunnet