Se fremlegg av Troms Kraft her.

Se fremlegg av St1 Norge her.

Se saksfremlegg fra kommunestyret her.