Det må derfor ventes noe ekstra tid ved behandling av skjema og søknader som havner innenfor dette ansvarsområdet. Kommunen er i dialog med programvareutvikler og det jobbes med å løse saken. Ved spørsmål om konkrete saker kan saksbehandlere kontaktes på telefon. Numrene til drift og utvikling finnes her.