Anleggsdrift har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsanlegg. Tilkoblinger til kommunalt ledningsnett må avtales på forhånd. Tilkoblingsgebyrer må være dokumentert betalt før fysisk tilkobling skjer. Driftsoperatørene har ikke anledning til å utføre tilkobling før de får bekreftet at gebyret er mottatt av kommunen, eller ved forevisning av kvittering for gjennomført betaling.

Planlegging og gjennomføring av rehabiliterings- og utbyggingstiltak innen vannforsyning og avløpstjenesten ivaretas av virksomheten.

Saker vedrørende vann- og avløpsgebyrer blir besvart av Sektor for drift og utvikling ved konsulent Bente Fyhn som treffes på epost bente.fyhn@nordreisa.kommune.no eller telefon 77 58 80 50 (unntatt onsdager).

Informasjon om vannkvalitet kan fås ved henvendelse. Vannkvaliteten analyseres hver andre eller hver fjerde uke avhengig av vannverkets størrelse.