Flere opplever nå problemer med drikkevannsforsyningen på grunn av værforholdene med langvarig barfrost. Det kan gjelde vannledningen eller vannkilden for de som har privat vannanlegg.

 

For å forebygge at stikkledninger fryser anbefales det å bruke vann jevnlig men likevel ikke la vannet renne kontinuerlig.  Skyll ned i toalettet eller åpne en tappekran og la vannet renne fullt et par minutter før du stenger igjen.
Du bør unngå å ha vannet stående å renne litt da det kan føre til at avløpsledningen kan fryse. 

 

Abonnenter kommunale vannverk – tiltak ved manglende eller lite vann:

Er du tilkoblet kommunalt vannverk og opplever vannmangel,  sjekk først om naboer har vann, gjelder naboer tilkoblet samme vannverk. Har naboene vann, gjelder problemet bare din stikkledning og da må du henvende deg til rørlegger eller entreprenør for å få tint ledningen.

Er naboene også uten vann, ring Nordreisa kommunes vann/avløps-vakt telefon 905 69 989.

 

Privat vannforsyning – tiltak ved manglende eller lite vann:

Sjekk vannkilden om hvordan vanntilgangen er i kilden. Er vanntilgangen liten eller manglende, vurder hvilke andre muligheter du har. Det kan være å fjerne is eller ta i bruk andre kilder. Trenger du hjelp, kontakt maskinentreprenør.

Er vannkilden/brønnen i normal drift, kan vannledningen mellom kilde/brønn og huset være frosset. For hjelp til tining av denne, kontakt rørlegger eller entreprenør.