Ordfører Hilde Nyvoll avvikler ferie fra 6.-13. mars i år, varaordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell er fungerende ordfører i perioden.

Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen avvikler ferie fra 7. -21. mars i år, kommunedirektørens stedsfortreder Christin Andersen er fungerende kommunedirektør i perioden.