Råd:

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Gyldig: fra 31.05.2022 07:00 til 01.06.2022 06:59

For oppdaterte løpende flomvarsel se her: Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no