Oransje nivå

Publisert:  Gyldig: fra 03.06.2022 07:00 til 04.06.2022 06:59

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

I Reisavassdraget er det fredag morgen flomvannføring grunnet vedvarende snøsmelting. Vannføring ventes å holde seg på et høyt nivå gjennom helgen. Størst vannføring ventes fredag ettermiddag/natt til lørdag. Med lavere temperaturer mot slutten av helgen ventes vannføringen å minke.

For videre oppdatert informasjon: Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no