Saken startet med at navnet på veien Fossvoll, var ønsket endret til Leirbukt. Siden Leirbukt også er et stedsnavn/gårdsnavn, må først skrivemåten avklares formelt. Adressesaken er tidligere behandlet, men saksbehandlingen var ikke gyldig i forhold til lov om stadnamn. Kartverket har derfor startet saken på nytt.

Kartverket har sendt saken på lokal høring til kommunen, jfr.§ 8 i lov om stadnamn. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i stedsnavnsaker, som de har en særlig tilknytning til jf. stadsnamnloven § 8 (4). Grunneier får en egen henvendelse. 

Høringsfrist: Merknader må sendes til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett, innen 11.12.2022.

Dokumenter i saken: